Lärgruppsledaren

En viktig pusselbit för lärgruppen är lärgruppsledaren. Det som kommer att bli din uppgift. Du behöver inte vara expert på ämnet ni ska samtala kring och du behöver inte ha svar på alla frågor. Det är gruppen tillsammans som ska skaffa den nya kunskapen och hitta svaren ni söker.

Som lärgruppsledare är din uppgift att vara en form av samordnare och inspiratör. Du ska se till att alla deltagarna i gruppen kommer till tals, mår bra, fungerar på ett bra sätt och kommer framåt i sitt arbete.

Rollen som lärgruppsledare kan kännas lite ovan i början. Uppgiften skiljer sig något från den idrottsliga vardagen när man möts i idrottshallen, ute i spåret eller i omklädningsrummet. Men bara lugn, du kommer snart in i det.

Som lärgruppsledare förväntas att du har intresse och engagemang i det aktuella ämnet ni valt att samtala kring. Du ska kunna leda arbetet och samtalet. Vara den som samordnar, inspirerar, strukturerar och sammanfattar. Du ska vara lyhörd för deltagarnas behov, förutsättningar och synpunkter. För deltagare med funktionsnedsättning kan det finnas mer behov av praktisk karaktär för inlärning, metod och verktyg ska styra vad som passar deltagarens förmåga. Ha en kunskap om hur man utvecklar vi-känslan och teamandan.

Under fliken Lärgruppsledaren kan du läsa mer om hur en bra lärgruppsledare lägger upp sitt arbete.