Lärgruppen

Det finns mycket viktigt att lära sig i en idrottsförening som inte har med själva träningen att göra. Det kan handla om hur en bra ledare ska vara, hur ni kan förbättra er hälsa med bättre kost eller att öka engagemanget i er förening. En lärgrupp är en bra form för denna typ av lärande.

En lärgrupp är helt enkelt en mindre grupp människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne. Lärgruppen bygger på det goda samtalet mellan deltagarna och ska möjliggöra utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och olika upplevelser. Lärgruppen kan också ske digitalt där samma möjlighet till kommunikation ska finnas mellan deltagarna och dig som lärgruppsledare. Vid verksamhet som genomförs digitalt krävs det mer aktiv insats från dig som lärgruppsledarens för att stödja gruppens och deltagarnas lärande och för att få engagemang i gruppen.

Som utgångspunkt kan man ha ett lärgruppsmaterial från SISU Idrottsutbildarna i det valda ämnet. Materialet kan bestå av böcker, filmer, poddar, dialogdukar, arbetsböcker eller tidningsartiklar.

I lärgruppen finns ingen uttalad expert utan kunskapen finns i gruppen genom den erfarenhet som finns där. För att göra det möjligt att alla ska få ta del av den erfarenheten krävs det att deltagarna känner sig hörda, sedda och respekterade. En lämplig gruppstorlek är 6-9 personer. Då är förutsättningarna mycket goda för meningsutbyte, gemenskap och delaktighet.