Vad gör RF/SISU?

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsen egna studieförbund. Vi finns i hela landet och har idrottskonsulenter som arbetar i nära relation med föreningar för att stödja dem i deras utvecklingsarbete.

Idrottskonsulenterna är engagerade personer som har ett genuint intresse för att varje förening mår bra och utvecklas dit de vill. De utgår alltid från föreningarnas behov och nuläge, kan ge stöd och hjälp till hur föreningar kan arbeta vidare i olika frågor, ge tips om material och verktyg som kan stödja föreningarna i sitt utvecklingsarbete samt även vara ett administrativt stöd i hur man till exempel rapporterar sin folkbildning. SISU Idrottsutbildarna kan även ibland erbjuda ekonomiskt stöd. Som till exempel att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera.

Kontakta gärna något av våra 19 RF-SISU distrikt lokalt så berättar de mer om hur ett samarbete kan se ut. Kontaktuppgifter hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se.