Bakgrund

En lärgrupp är ett bra sätt att bedriva folkbildning på. På de här sidorna får du en bakgrund till lärgruppsledarens roll, folkbildningens vikt för idrottsrörelsen och vad RF/SISU egentligen gör.