8. Idrottens värdegrund

Från allra första början handlade inte idrott bara om att träna kroppen utan i lika hög grad att stärka karaktären.

Etik och moral är viktiga begrepp inom idrott och alla idrottare på alla nivåer behöver känna till och respektera idrottens värdegrund, som det står om i boken.

Här på webbplatsen får du sedan ta del av ytterligare frågeställningar som lär dig mer om idrottens värdegrund och vikten av att ha en god idrottsmoral.

Vill du kunna logga in och få tillgång till fördjupningarna? Mer information hittar du här.