5. Träningsplanering

Systematisk och sammanhängande träning är nyckelbegrepp när det handlar om att utveckla en elitidrottskarriär. En systematisk träning innebär bland annat att man tränar rätt saker vid rätt tidpunkt.

Planerar du din träning utifrån dina egna förutsättningar, din livssituation och de mål du satt upp kan du hitta en balans och få större kvalitet i din träning. Kvalitet i träningen är avgörande för att du ska kunna prestera på topp.

Du kan läsa om träningsplanering i boken och sedan utforma en egen träningsplanering som bygger på din egen krav- och kapacitetsanalys.

Vill du kunna logga in och få tillgång till fördjupningarna? Mer information hittar du här.