4. Grundläggande träningslära

Träningslära är läran om hur du ska träna, och handlar övergripande om hur muskler, nervsystem och cirkulationssystem fungerar och påverkas av träning.

Allmän och specifik träningslära

I dagligt tal pratar vi både om allmän träningslära och specifik träningslära. Den allmänna träningsläran beskriver ett antal grundprinciper för träning och hur man bör träna generellt för att utveckla olika fysiska kvaliteter. Den specifika träningsläran utgår ifrån de fysiska krav som just din idrott ställer i olika tävlings- och träningssituationer. Den specifika träningsläran hittar du ofta i litteratur från ditt eget Specialidrottsförbund.

Testa din fysiska förmåga

I bokens kapitel om träningslära får du en översikt av vad som händer i kroppen när du tränar och du får lära dig om träningsmetoder för olika fysiska kvaliteter, med andra ord den allmänna träningsläran. Här på webbplatsen kan du sedan gå vidare och läsa om hur du kan testa din förmåga inom områden som exempelvis uthållighet och styrka.

Vill du kunna logga in och få tillgång till fördjupningarna? Mer information hittar du här.