3. Mental träning

För att lyckas behöver du kunna prestera bäst när det verkligen gäller – och då måste du vara mentalt förberedd inför prestationsögonblicket.

I bokens kapitel om mental träning får du teori om idrottspsykologi. På webbplatsen får du möjlighet att göra mer praktiska övningar om hur just du förhåller dig till områden som exempelvis självkänsla och koncentrationsförmåga, och hur du bäst förbättrar dem.

Vad är ditt utgångsläge?

För att du ska kunna öva upp dina mentala styrkor är det viktigt att veta just ditt utgångsläge. Övningarna som du hittar på den inloggade sidan inleds därför med ett självskattningstest där det framgår om området är något du behöver jobba med för att förbättra. I boken kan du sedan läsa mer om valda områden, eller gå vidare inom övrig litteratur om mental träning.

Vill du kunna logga in och få tillgång till fördjupningarna? Mer information hittar du här.