Webbplatsen

Hur får jag tillgång till webbplatsens fördjupningar?

Webbplatsen specialidrott.se består av två avdelningar, dels den här öppna och dels en avdelning där du behöver vara inloggad för att få tillgång till platsens alla övningar och fördjupade resonemang. Inloggningskod får du när du beställer boken Vinnare i långa loppet.

Fördjupning av boken och centralt kursinnehåll

Webbplatsen är en fördjupning av bokens kapitel och därmed en fördjupning av kursen Tränings- och tävlingsläras centrala innehåll. På webbplatsen får du möjlighet att arbeta med det centrala innehållet i Tränings- och tävlingslära 1 på individnivå – med hjälp av bland annat tester, övningar och filmer lär du dig hur just du arbetar med prestationsutveckling i din specifika idrott.

Delar av det centrala kursinnehållet som inte beskrivs på djupet i boken hittar du också mer av på webbplatsen, som till exempel hur du bäst förebygger idrottsskador.

Tränings- och tävlingslära 2

I och med att webbplatsen fördjupar bokens innehåll täcker den kunskapsmässigt också en hel del av Tränings- och tävlingslära 2, inte minst genom olika självtester och fördjupande texter.

Utvecklas och förbättras

Målet är att webbplatsen ska lära dig att lära dig själv där du kan ta hjälp av din lärare eller tränare och att ni tillsammans kan utvärdera dina resultat så att du hela tiden blir bättre - både i din kunskapsinhämtning och i din prestationsutveckling.