Boken Vinnare i långa loppet

Boken Vinnare i långa loppet har för avsikt att vara en huvudbok för innehållet i Tränings- och tävlingslära 1.

Tränings- och tävlingslära 1

Med utgångspunkt i det centrala innehållet för Tränings- och tävlingslära 1 får du i boken lära dig bland annat om:

  • Grundläggande träningslära
  • Idrottspsykologiska faktorer i både tränings- och tävlingssituationer
  • Idrottsskador
  • Närings- och kostkunskap
  • Vilken roll livsstil och omgivande miljöer kan ha för prestationsutvecklingen
  • Etiska normer och regler för tränings- och tävlingsaktiviteter

Utöver en konkret koppling till kursinnehållet får du också kunskap om Sveriges idrottsorganisation ur ett elitsatsande perspektiv och hur du bäst förhåller dig till media.

Vi som har skrivit bokens kapitel:

Elitidrotten i Sverige

Kent Lindahl

Maja Uebel

Verksamhetsledare för Elitidrott och utbildning, Riksidrottsförbundet.

Avdelningschef för Idrottsutveckling, Riksidrottsförbundet.

     

Talangutveckling

PG Fahlström

Universitetslektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, med fokus på coaching/ledarskap och talangutveckling.

     

Mental träning

Peter Hassmén

Göran Kenttä

Henrik Gustafsson

Professor i idrottspsykologi vid Umeå universitet.

Fil.dr i psykologi och verksam vid Gymnastik och

Idrottshögskolan i Stockholm inom ämnesområdet idrottspsykologi.

Doktor i idrott, verksam vid Karlstads Universitet.

     

Grundläggande träningslära

Janne Carlstedt

Samordnare elitstöd, Riksidrottsförbundet.

Träningsplanering Sindre Madsgaard Expert i Olympiatoppens träningsdagbok, Norge.
     
Kost Christine Helle Nutrionist vid Olympiatoppen, Norge.
     
Idrottsskador Lars Engebretsen Professor, läkare och medicinskt ansvarig för Olympiatoppen, Norge.
     
Idrottens värdegrund Riksidrottsförbundet Idrotten vill.
     
Antidoping Peder Mathiasson Information- och utbildningsansvarig för Antidopinggruppen, Riksidrottsförbundet.
     
Idrottaren och media Helena Björck Nyhetsredaktör och ansvarig för mediekontaker, Riksidrottsförbundet.

Referens- och fördjupningslitteratur till bokens kapitel

Kapitel 1:

En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning, Proposition 1998/99:107.

Härdarna, Karin Boye, Albert Bonniers Förlag 1927.

Studiekurs i mental träning, Nils-Egil Rosenberg, Regionalt Elitidrottscentrum 2004.

They Call Me Coach, John Wooden, McGraw-Hill Contemporary 2003.

Veien til toppidrett, Åke Fiskarstrand, Erling Rimeslåtten m.fl. Gyldendal Norsk Forlag 2008.

Elektroniska källor: Gladahudikteatern, Riksidrottsförbundet, Skolverket, Sveriges Olympiska Kommitté.

Kapitel 2:

Att finna och utveckla talang, PG Fahlström 2011.

Hela studien hittar du här.

Kapitel 3:

Praktisk idrottspsykologi, Peter Hassmén, Göran Kenttä och Henrik Gustafsson, SISU Idrottsböcker 2009.

Kapitel 4:

Träningslära för idrotterna, Jostein Hallén & Lars Tore Ronglan, SISU Idrottsböcker 2011.

Kapitel 5, 6 och 7:

Översatta från Veien til toppidrett, Åke Fiskarstrand, Erling Rimeslåtten m.fl. Gyldendal Norsk Forlag 2008.

Kapitel 8:

Idrotten vill, Riksidrottsförbundet.

Hela Idrotten vill hittar du här.

Kapitel 9:

Riksidrottförbundet/antidoping
Kapitel 10:

Inspirerat av Veien til toppidrett, Åke Fiskarstrand, Erling Rimeslåtten m.fl. Gyldendal Norsk Forlag 2008.