Ämnet Specialidrott i den nya gymnasieskolan

Ämnet Specialidrott ges på ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller, från och med höstterminen 2011, på en Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Ämnet ska möjliggöra en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott och behandlar därigenom metoder och teorier för prestationsutveckling.

Syfte

Övergripande syfte är att du ska utveckla din idrottsliga förmåga samt ett etiskt förhållningssätt till idrott och ditt eget idrottsutövande. Det ska ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet. Dessutom ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppens byggnad och funktion samt om energigivande processer, kost, mentala aspekter och andra faktorer av betydelse för prestationsförmågan.

Kurser och poäng

Kurserna inom ämnet Specialidrott består av Idrottsspecialisering 1, 2 och 3 (300 poäng), Tränings- och tävlingslära 1, 2 och 3 (300 poäng) samt Ledarskap 1 (100 poäng). Du läser minst 400 poäng men kan som utökat program studera upp till 700 poäng.

Här hittar du ämnesplan, kursplaner och betygskriterier i Specialidrott.