Bok och webb

Under Bok och webb får du information om ämnet Specialidrott i den nya gymnasieskolan och bakgrund till boken Vinnare i långa loppet och den här webbplatsen. Du får också reda på vilka som ligger bakom produktionen. Under rubriken "Webbplatsen" läser du mer om hur du går tillväga för att få inloggningskod till alla webbplatsens fördjupningar.

Ytterligare funderingar

Är det något du undrar över när det gäller webbplatsen hittar du förhoppningsvis svaret i "Frågor och svar". Där framgår det också vem du kan kontakta om något krånglar eller om du har ytterligare funderingar kring produktionen.