Om produktionen

Materialet specialidrott.se är tillsammans med boken Specialidrott – Tränings- och tävlingslära framtaget på uppdrag av Riksidrottsförbundets (RF) avdelningen Elitidrottsstöd i samverkan med SISU Idrottsböcker.

Resultatet är ett svenskt läromedel inom ämnet specialidrott med inriktning mot kurser inom tränings- och tävlingslära med ett tvärvetenskapligt innehåll som spänner över ett brett fält från värdegrundsfrågor till muskelceller. Ämnet specialidrott kan läsas på riksidrottsgymnasier (RIG) eller nationellt godkända idrottsutbildningar NIU, vilket är två olika möjligheter för elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet.

Boken omfattar tolv kapitel och webbplatsen specialidrott.se där lärare och elever bland annat hittar föreläsningar, instruktionsfilmer och quiz.

Vi vill tacka medverkande i produktionen
  • Samtliga 23 författare för texter och föreläsningar.
  • Kina Westervall, verksamhetsutvecklare avdelningen Elitidrottsstöd
  • Magdalena Högberg för textbearbetning
  • Linda Ericsson för formgivning
  • Håkan Flank för film, redigering och speakerröst
  • Idrottsungdomar som agerat modeller för övnings- och instruktionsfilmer
  • Bildbyrån för foton

© SISU Idrottsböcker, 2018.

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.