Om produktionen

Den här produktionen har möjliggjorts genom regeringsuppdraget som Riksidrottsförbundet leder och som kallas Rörelsesatsning i skolan. Webbplatsen är ett stöd för uppdraget och riktar sig till kommuner, skolor, vårdnadshavare och föreningar som är intresserade av att utveckla verksamhet för att få barn och unga i rörelse.  

Produktionen har tagits fram av projektledningen för satsningen på Riksidrottsförbundet tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. I arbetet har även en referensgrupp från RF-SISU-distriktets samordnare ingått. Underlaget utgår från SISU Idrottsutbildarnas utbildningar, statistik och forskning samt beprövad erfarenhet av arbetet inom Rörelsesatsning i skolan som pågått sedan 2018.  

Riksidrottsförbundet – stödjer, leder och företräder idrottsrörelsen 

Riksidrottsförbundet (RF) är svensk idrotts paraplyorganisation. RF:s uppgift är att stödja, leda och företräda idrotten.  

Det gör RF genom att: 

  • företräda svensk idrott i kontakten med myndigheter, politiker och samhället i övrigt 
  • fördela statens anslag till idrottsrörelsen 
  • stimulera idrottsförbundens utveckling både när det gäller själva idrotten, men också kunskapsmässigt 
  • samordna arbetet med idrottens värdegrundsfrågor 
  • bevara det idrottshistoriska arvet.  

På den här webbplatsen kan du läsa vad RF anser inom ett antal för idrottsrörelsen viktiga områden. Där redogör RF även konkret för de åtgärder eller förändringar som är nödvändiga för att skapa en idrottsrörelse för alla – hela livet.

SISU Idrottsutbildarna – idrottsrörelsens utbildningsorganisation 

SISU Idrottsutbildarna finns över hela landet och är ett stöd och en resurs för alla idrotter på såväl förbunds- som distrikts- och föreningsnivå kopplat till utbildning och utveckling. Att vi finns på olika nivåer och över hela landet ger våra medarbetare en unik inblick i vad som är på gång inom idrotten, inom ditt förbund och vad som kan påverka just din förening. 

Kontakta gärna SISU Idrottsutbildarna så hjälper vi er att utvecklas. Tillsammans gör vi ditt förbund och din förening starkare. 

Förlaget SISU Idrottsböcker är en del av idrottsrörelsen 

Böcker och andra produktioner i vårt sortiment bidrar både till att utveckla elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten. Författare till våra material är, Tränare med outsinlig energi, sjukgymnaster med enorm precisionskunskap och forskare som ägnar sitt liv åt att ifrågasätta gamla sanningar för att göra det lite, lite bättre för framtidens idrottare. Vårt uppdrag som idrottens förlag är att samla in den kunskap som är förvärvad genom forskning och decennier av praktisk erfarenhet och göra den tillgänglig för er. 

sisuidrottsbocker.se kan du se hela sortimentet, läsa mer om oss och våra författare. 

Medverkande i produktionen:  

Bildbyrån och Victor Petroski Productions som vi hämtat foton från. 

Soja som står för de animerade filmerna. 

Victor Petrowski Productions, RF-SISU distrikt samt alla medverkande skolor och föreningar som gjort filmer från verkligheten möjliga. 

Susanne Fredelius som gjort illustrationer i material till elever. 

Malin Träff, Barn och ungdomsansvarig på Riksidrottsförbundet, som delar sina tankar. 

De specialidrottsförbund som medverkat med Inspiration till rörelse och idrott. 

Anders Kretz som stått för produktionen på SISU idrottsböcker. 

Staffan Hultgren, GIH som inspirerat till Snacka om rörelse

Kontakt 

Den här webben hoppas vi ska inspirera till samtal och aktiviteter för att få fler barn att bli aktiva i skola och i förening. Vi hoppas att samverkan mellan skola och förening ska öka för att fler barn ska hitta till gemenskapen och glädje i en förening. 

Har du tankar om webben och dess innehåll är du välkommen att höra av dig till projektledare för Rörelsesatsning i skolan: Kristin.ekblom@rfsisu.se.