Prata med ditt barn

Sedan 2021 har Sverige fått nya rekommendationer kring hur mycket barn och vuxna bör röra på sig. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn bör vara fysiskt aktiva i genomsnitt 60 minuter per dag. Vi vet att det är en utmaning att förändra barnens beteende. Därför har vi tagit fram en film och en samtalsguide som kan vara till hjälp för samtal som kan skapa förändring. 

Titta på den här filmen tillsammans med barnet och prata sen med barnet om hur det ser på rörelse och idrott.
 
Använd sedan samtalsguiden för samtalet med barnet. Tänk gärna igenom följande frågor innan samtalet.
 
  • Hur ser ni på rörelse och idrott i er familj?
  • Hur mycket sitter ni still respektive rör på er på en dag? Gör en dagbok över en vecka.
  • Vad skulle ni vinna på om ni var med i en förening och då hittade glädje och gemenskap samtidigt som ni rörde på er?
  • Vilka föreningar finns det i ert område? Fråga er granne, idrottslärare eller kanske er kommun om hjälp att hitta föreningar.
  • Kan ni göra något ihop med andra föräldrar?

Här hittar du samtalsguiden.

Att var med i en idrottsförening är något mycket positivt för barns mående, har forskning visat. Att hitta föreningar i närheten kan göras på flera sätt. Kommunen har ofta en lista över alla idrottsföreningar. Facebook eller google är andra sätt att hitta en idrottsförening i närheten. De allra flesta föreningar har en egen webbsida eller facebooksida. På Riksidrottsförbundets webbplats kan ni söka idrottsföreningar i er kommun.

Om ni inte hittar en lämplig förening i närheten kan ni vårdnadshavare i ett område själva bilda en! På Riksidrottsförbundets webbplats finns information om hur ni gör.

Har ert barn en funktionsnedsättning kan ni gå in på webbsidan www.parame.se. Där finns information om föreningar som har aktiviteter för barn med funktionsnedsättningar.

I foldern Idrott bra start i livet förklarar vi på lätt svenska hur idrotten fungerar i Sverige och hur du kan bli medlem i en idrottsförening. Den finns även på olika språk: finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska.