Utställningen Barnlekar

Välkommen till Riksidrottsmuseums utställning "Barnlekar – en målning från 1500-talet". Tavlan Barnlekar målades av Pieter Bruegel d.ä. år 1560. Där kan man se nästan 200 barn som leker olika lekar. Riksidrottsmuseum visar i sin nya utställning att kunskapen om vikten att röra på sig fanns redan för 500 år sedan.

Utställningen vänder sig framför allt till barn till barn som är mellan sju och tolv år gamla, och innehåller mängder av interaktiviteter och jämför lekar då med lekar nu. En del av lekarna på tavlan har idag blivit etablerade idrotter. 

– Målningen har förstorats för att barn lättare ska kunna se vad som pågår. I förstoringen finns luckor med kluriga frågor och på andra håll i utställningen kan besökare prova på bland annat styltor, dragkamp och sten sax påse, säger Karl Örsan på Riksidrottsmuseum.

Syftet med utställningen är att upplysa och påminna elever om vikten av rörelse och hur det påverkar hälsan samt prestationen i skolan. Något som man alltså talade om redan för 500 år sedan. 

Genom att studera Pieter Bruegels målning och sätta sig in i hans samtid på 1500-talet får eleverna perspektiv på tillvaron. På ett lustfyllt och interagerande vis kan de gemensamt undersöka målningen och hitta trådar som löper in i samtiden.   

Här finns mer information för er skola och inspiration till pedagogiskt upplägg med utgångspunkt från tavlan. Detta kan även göras på distans. 

Här hittar ni mer information om Riksidrottsmuseum.