Utbildning i rörelseförståelse

Vill er skola lära sig mer om rörelseförståelse och utveckla er verksamhet för att få fler att vilja, våga och kunna vara aktiva? Vi har utformat en utbildning som genomförs av RF-SISU distrikten inom Rörelsesatsning i skolan.

Utbildningen för skola tar upp:Pil skola.png

Utbildningen kan genomföras i sin helhet (3 timmar) eller i delar utifrån behov och önskemål.

Syftet med utbildningen
  • Att bidra med kunskap, idéer och verktyg för att öka rörelseförståelsen hos fler barn i skolan.
  • Att ge tips på hur skolan kan organisera sin verksamhet för att få fler elever fysiskt aktiva.
  • Att skapa förståelse för att varje enskild personal kan göra skillnad.
Mål
  • Att få fler barn i rörelse i skola och på fritiden.
  • Att skapa ett gemensamt och långsiktigt arbete bland skolpersonal och elever för att inspirera till fysisk aktivitet och rörelse.
  • Att ge konkreta tips på övningar och rörelsepauser som skolpersonalen kan använda under skoldagen.
Vill ni ha stöd i det här arbetet?

Hör av er till kontaktpersonen för Rörelsesatsning i skolan i ert RF-SISU distrikt!