Kom igång och utveckla

Här ger vi stöd för er skolas utveckling av rörelse under och i anslutning till skoldagen. Det är bra att alla barn kommer i rörelse, men tänk extra mycket på dem som inte alls är aktiva idag.

Skolor som kommit i gång med satsningen berättar att några av effekterna de märkt är: 

 • bättre trivsel och trygghet
 • piggare, gladare och mer koncentrerade barn
 • färre konflikter
 • fler som umgås över ålders- och gruppgränser
 • bättre trivsel bland personalen.

I filmen ger vi er råd för hur ni kan arbeta steg för steg.

För att arbetet ska bli långsiktigt och hållbart är det bra att göra en handlingsplan. Skriv ut den och arbeta med den tillsammans. Ni kan ladda ner den som ifyllnadsbar pdf här. Filen ska öppnas och sparas med programmet Adobe Acrobat Reader för att kunna ifyllas på rätt sätt.  Har du inte Adobe Acrobat Reader på din dator kan du hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.  

Syftet med handlingsplanen är att underlätta nulägesanalys och prioriteringar för att skapa er skolas egna mål inom området. Underlaget är framtaget med utgångspunkt från Skolverkets systematiska kvalitetsarbete och utgår från fyra frågorna: 

 • Var är vi?  
 • Hur gör vi?  
 • Vart ska vi?
 • Hur blev det?

Handlingsplan.jpg

1. Var är vi?

Hur ser det ut hos er? Använd gärna observationer och en elevenkät för att skapa ert nuläge. Ett exempel på vilka frågor som kan ingå i en elevenkät hitter ni här.

Här utvecklar vi frågorna som ingår i handlingsplanen, för att ni lättare ska få syn på vad er skola redan gör bra och vad som kan bli bättre:

Organisation

För att kunna arbeta långsiktigt och hållbart med rörelse under skoldagen är det bra om ni har en organisation som ger förutsättningar för detta. På vilket sätt ger er organisation alla barn förutsättningar för rörelse under skoldagen idag? Vad kan göras med den organisation ni har? Vilka långsiktiga förändringar skulle behöva göras?

Skolans fysiska utomhus- och inomhusmiljö

Skolans fysiska utomhus- och inomhusmiljö kan öppna för nya möjligheter till rörelse och har många gånger stora utvecklingsmöjligheter. Hur ser inomhusmiljön ut? Är skolgården tillgänglig för alla och hur kan den bidra till att de minst aktiva tycker att det är roligt att röra sig och idrotta? Hur ser förutsättningarna ut för utlåning av material? Är materialet tillgängligt för alla?

Gör en observation för att ta reda på nuläget.

I filmen får ni mer inspiration kring hur skolmiljön kan utvecklas för att fler ska känna rörelseglädje under skoldagen!

Undervisning och rörelsepauser

Att bryta stillasittandet ger många positiva effekter. Hur ser era lektioner ut idag? Skulle ni kunna utveckla er pedagogik så att rörelse integreras i större utsträckning? Det kan exempelvis handla om uteundervisning, arbete vid stationer där förflyttning sker, reflektionspass under rörelse utomhus, olika former av tipspromenader och utnyttjande av digitala hjälpmedel för rörelse kopplat till undervisning.

Ett annat sätt är att bryta av med en gemensam eller individuell rörelsepaus. Underlag och inspiration för att göra egna rörelsepauser hittar du här. Ge varandra tips och idéer och försök få med alla i arbetet.

Rasten och fritidshemmet

Rasten och fritidshemmet ger fina lärandetillfällen när det gäller rörelse och idrott. Här kan eleverna utmanas och utveckla sina färdigheter när det gäller rörelse utan prestationskrav. Kan ni skapa trygga, utvecklande arenor med aktiviteter som är inkluderande kan ni göra stor skillnad. Se över vilka roller ni har på rasten. Hur samverkar skola och fritids? Hur ser skolans arbete ut när det gäller att även få med de minst aktiva barnen? Har ni samverkan med några idrottsföreningar?

Erbjud gärna olika typer av aktiviteter, både organiserade och fria. Genom att erbjuda olika typer av idrotter kan alla barn lättare hitta det de tycker om. Titta gärna på sidan Inspiration till rörelse och idrott, där många olika idrotter utvecklat nytt material som är lätt att komma i gång med och bidrar till rörelseglädje och gemenskap under rast och fritids.  

Aktiva skoltransporter

Genom att i dialog med vårdnadshavare se över möjligheter när det gäller transporten till och från skolan kan fler barn få rutiner som främjar hälsan. Hur ser er skolas förutsättningar ut? Kan fler barn ta sig till skolan på egen hand eller tillsammans med vuxna genom att exempelvis gå eller cykla? Genom aktiva skoltransporter kan vi även utveckla trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Delaktighet

För att arbetet med rörelse ska bli hållbart krävs att både skolpersonal, barn och deras vårdnadshavare blir delaktiga. Hur kommer ni att göra? På sidan Delaktighet kan ni läsa mer om detta. 

Föreningssamverkan

Här finns ett antal frågor att reflektera över:

 • Vilka föreningar känner ni till i er närhet?
 • Har ni sedan tidigare någon samverkan med idrottsföreningar?
 • På vilka olika sätt skulle samverkan kunna se ut?
 • Vilka värden finns det för er och barnen?
 • Vilka värden finns för föreningen?
 • Vad tycker barnen?
 • Vad blir nästa steg?

Att hitta föreningar i närheten kan göras på flera sätt. Kommunen har ofta en lista över alla idrottsföreningar. Facebook eller google är andra sätt att hitta en idrottsförening i närheten. De allra flesta föreningar har en egen webbsida eller facebooksida. På Riksidrottsförbundets webbplats kan ni söka idrottsföreningar i er kommun.

På webbplatsen www.parame.se. kan ni hitta information om föreningar som har aktiviteter för barn med funktionsnedsättningar.

2. Vart ska vi?

Utgå från nulägesbeskrivningen samt elevenkäten om den är genomförd och prioritera vad ni vill utveckla. Sätt upp skolans mål och de effekter ni villl uppnå.

3. Hur gör vi?

Använd resultaten från nulägesbedömningen för att prioritera och planera hur ni ska arbeta. 

 • Lyft in skolans mål.
 • Beskriv vad som behöver göras.
 • Vem ansvarar för vad?
 • När ska det göras?
 • När och hur ska det utvärderas?

 

4. Hur blev det?

Kom ihåg att utvärdera insatserna när de är genomförda för att ta reda på vilka effekter de faktiskt haft.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process som aldrig tar slut. Genom att analysera vilka insatser som gett effekt – och vilka som inte gjort det – blir det fortsatta utvecklingsarbetet bättre för varje varv. Efter uppföljningen blir nästa steg i kvalitetsarbetet att åter igen definiera: Var är vi (nu)?

Överväg om det går att avsätta en tjänst eller en del av en tjänst på skolan som arbetar fokuserat med området.

Samverka gärna inom kommunen för att utbyta erfarenheter och kunskap med andra skolor, och mellan till exempel utbildningsförvaltning, fritidsförvaltning och stadsbyggnadsförvaltning.

På sidan Inspiration till rörelse och idrott hittar ni idéer och inspration om hur idrotten kan samarbeta med skolor. 

Vill ni ha stöd i det här arbetet?

Hör av er till kontaktpersonen för Rörelsesatsning i skolan i ert RF-SISU distrikt!