Utbildning i rörelseförståelse

Vill er förening lära er mer om rörelseförståelse och utveckla er verksamhet för att få fler att vilja, våga och kunna vara aktiva i samverkan med skolan? Vi har utformat en utbildning som genomförs av RF-SISU distrikten inom Rörelsesatsning i skolan.

Utbildningen för skola tar upp:Pil förening.png

Utbildningarna kan genomföras i sin helhet (3 timmar) eller i delar utifrån behov och önskemål.

Utbildningen för ledare i förening som ska möta barn i skola tar upp

Syfte
  • Att bidra med kunskap, idéer och verktyg för att öka rörelseförståelsen i mötet med barn i skolmiljö och nya barn i föreningen.
  • Att skapa förståelse för skolans arenor och dess förutsättningar.
  • Att synliggöra ledarskapets betydelse för att göra skillnad.

Mål
  • Att få fler barn fysiskt aktiva och i rörelse.
  • Att utveckla ett samarbete för att skapa trygga och inspirerade miljöer för att få fler barn och unga i fysisk aktivitet och rörelse.
  • Att ge deltagarna konkreta tips på hur de kan presentera, möta och genomföra sin idrott på ett inkluderande och tillgängligt sätt.
  • Att skapa samtal kring hur er förening kan skapa långsiktig samverkan med skola.
Ta kontakt

Om ni är en förening som tycker att detta låter intressan kan ni höra av er till kontaktpersonen i ert RF-SISU distrikt.