Samarbete med skola

Skolan är en unik plats där ni kan möta mängder av barn. Vill ni vara med och påverka en stillasittande trend hos barn och skapa en kultur där rörelse är en naturlig del av deras vardag? 

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. Här kan idrottsrörelsen vara med och bidra och samtidigt själva utvecklas och växa. Men verksamheten behöver utvecklas med fokus på rörelseförståelse så att fler ska vilja, våga och kunna vara aktiva.

I filmen nedan pratar Malin Träff, ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet, om vilka fördelar hon ser för föreningar som samarbetar med skolan.

I skolans uppdrag står att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Dock skiljer det sig mycket från skola till skola hur denna fysiska aktivitet utformas.

Många skolor är positiva till samverkan med idrottsföreningar och vill gärna ha besök under skoldagen eller på fritidstid. Kanske passar det att er förening bidrar med aktiviteter under en friluftsdag eller i anslutning till skoldagen? Kan ni inte komma ut dagtid till skolan kanske skriftlig information om er verksamhet kan vara ett sätt att nå barnen. Fråga om skolan kan ge informationen vidare till barn och deras vårdnadshavare.

Frågor att reflektera över  
 • På vilka sätt kan er förening samverka med skolan? 
 • Vilka värden finns det för er förening? 
 • Vilka värden finns för skolan och barnen? 
 • Kan alla barn delta utifrån sina förutsättningar och sin ambition i er förening?  
 • Hur kan er förening utvecklas för att vara mer inkluderande?  
 • Kan ni samverka med andra föreningar och gå ut med gemensam information för att på så sätt underlätta för skolan?  

Mötet med barnen i skolmiljön  

I skolan möter du en bred målgrupp med olika grad av intresse för idrott och rörelse – beroende på tidigare erfarenheter, förutsättningar och behov. Därför är det viktigt att du som ledare och tränare anpassar och skapar valmöjligheter för att få fler att vilja, våga och kunna vara aktiva.  

Även arenorna och ytorna kan vara annorlunda och antal deltagare per aktivitet kan skilja sig mycket. 

 • Vad blir viktigt att tänka på när du ska leda aktiviteter i skolan? 
 • Hur gör du för att anpassa aktiviteten så att många elever kan  
  vara aktiva samtidigt? 
 • Hur gör du för att ge eleverna valmöjligheter för de olika momenten? 

Kom ihåg att du som ledare är viktig och kan göra stor skillnad! 

Efter besök på skolan  

 • Hur håller ni dialogen levande efter första besöket på skolan? 
 • Hur kan ni samverka framåt? 
 • Hur får du fler elever från skolan att vilja komma och pröva på  
  er verksamhet i föreningen?  

På sidan Inspiration till rörelse och idrott har flera specialidrottsförbund tagit fram nytt material för att skapa rörelseglädje i skola och förening. 

Vill ni ha hjälp med detta?

Vill ni utveckla er verksamhet och samverka med skolan? Hör av er till kontaktpersonen för Rörelsesatsningen i skolan på ert RF-SISU distrikt.