Idrottens förändringsresa

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. Vi kallar det för Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.

Det stora målet med utvecklingsresorna är att alla som vill ska kunna idrotta hela livet i föreningar, med fokus på glädje och utveckling. Här kan du läsa mer om Svensk idrotts förändringsresa och strategiska arbete mot målen 2025.

För att nå målet behöver föreningar komplettera varandra och samverka både med varandra och med andra aktörer, till exempel skolan. Det ska finns alternativ för människor med olika ambitioner – inom idrottsrörelsen, hela livet.

Om er förening och era ledare behöver kunskap för att utveckla er verksamhet för att inkludera fler finns olika stöd:

Introduktionsutbildning för tränare
Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare och ledare inom idrotten, men framför allt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag. Utbildningen är öppen för alla och framtagen av SISU Idrottsutbildarna.

Möte med idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
I samarbetet med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Möte med idrottare med funktionsnedsättning
I samarbete med Parasport Sverige har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial i syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning. 

Har er förening verksamhet för barn med funktionsnedsättningar kan ni registrera föreningen på www.parame.se. Där får ni möjlighet att komma ut med information, lyfta prova-på dagar, läger och andra arrangemang som er förening ordnar.

Ledare som lyssnar
Detta är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Utbildningen är kostnadsfri. Folkhälsomyndigheten har tagit fram utbildningen på uppdrag av regeringen. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har deltagit som referens.

Inkluderande idrott
Webben riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den syftar till att stötta ert arbete med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Trygg idrott
Här kan ni läsa mer om trygg idrott. Det betyder en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Önskar ni stöd för att komma vidare

Kontaktar något av våra 19 RF-SISU distrikt. Om ni finns på ett SF hör ni av er till er idrottskontakt eller någon av de kontaktpersoner som finns angivna på denna sida.