För förening

Här får ni som förening stöd för att komma igång med ett samarbete med skolan kring mer rörelse. Ni får inspiration till samtal om hur er förening kan utvecklas för att möta skolan och inkludera fler barn i er verksamhet.