Exempel från verkligheten

Här har vi samlat några exempel från verkligheten där kommun, skolor och föreningar berättar om sitt arbete. Har ni själva inspirerande exempel ni vill dela med er av? Sprid dem gärna via sociala medier med #rörelsesatsningiskolan.  

I filmerna ”Mörtviksskolans resa” får du ta del av hur skolan i arbetat för att få in mer rörelse under skoldagen och startar samverkan med idrottsföreningar. Vi följer skolan under ett halvår, från det att de startat sin satsning till att man börjat se effekter. Vi får höra rektor, klasslärare, rastansvarig, och föreningsledare berätta om både utmaningar och framgångar under perioden. Vi följer en åk 3 samt grundsärskolan och vi får höra hur barnen upplever satsningen.

I den här filmen får ni höra hur Örkelljunga kommun kraftsamlat och samtliga grundskolor samverkar med lokala föreningar i en After school-verksamhet som innebär att föreningarna roterar mellan skolorna.

Helsingborgs basketbollklubb ökade med 192 medlemmar genom skolsamverkan.

I filmen från Högastensskolan får du höra om hur rektor, arbetslagsledare för fritidshemmet och förstelärare arbetat för att öka rörelseglädjen. Här har man upplevt mindre konflikter och startat samverkan med lokala föreningar genom Rörelsesatsning i skolan.