Rörelseförståelse

För att våga och kunna röra sig och idrotta krävs rörelseförståelse. Den förståelsen kan tränas upp, precis som läs- och skrivförståelsen. För att öka rörelseförståelsen hos så många barn som möjligt är det viktigt med ett gemensamt arbete mellan hem, skola, idrottsförening och samhället i stort.

Begreppet rörelseförståelse kommer ursprungligen från engelskans physical literacy och innebär en helhetssyn på rörelse. Den helheten består av fyra delar, den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga.

Vi vuxna måste skapa miljöer som fokuserar på glädjen i att röra på sig. Miljöer där individen känner sig trygg att testa något nytt. Framsteg ska bekräftas, men upplevelsen och glädjen i själva görandet är det viktigaste.

I skolan handlar det om att skapa en miljö som inspirerar till rörelse. Vi vuxna behöver tänka på att alla barn ska utveckla motivation, självförtroende och kunskap för att vilja vara aktiva hela livet. I skolan möter vi många barn med olika erfarenheter, förutsättningar och behov. En del rör sig flitigt på fritiden, andra har begränsad eller dålig erfarenhet av idrott och fysisk aktivitet. Om vi är medvetna om detta kan vi skapa miljöer där fler känner sig trygga och motiverade. Genom att få utforska och utveckla olika rörelser och moment på olika underlag och under olika årstider ökar individens rörelseförståelse. Och om varje barn själv får bestämma svårighetsgraden kan alla lyckas.

Titta på filmen för att få mer kunskap om hur ni kan utveckla barns rörelseförståelse i skolan.

Rörelseförståelse finns också med som en viktig byggsten i idrottsrörelsens arbete för att så många som möjligt ska kunna idrotta, må bra och utvecklas. I Introduktionsutbildning för tränare kan du lära dig mer om vad det innebär i en förening.

Lek med rörelseförståelse.jpg

I häftet Lek med rörelseförståelse som finns på Idrottsbokhandeln kan du läsa mer om hur man utvecklar rörelseförståelse i lekar. Med utgångspunkt i 10 vanliga lekar ger häftet dig förslag på hur du med enkla förändringar kan locka fler att vilja delta, utmanas och ha roligt tillsammans.