RF:s rörelsesatsning

Sedan 2018 har Riksidrottsförbundet ett regeringsuppdrag för att få barn att röra på sig mer under skoldagen och få fler att upptäcka föreningsidrotten. Syftet är att förbättra både folkhälsan och skolresultaten. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa både nu och senare i livet.

 

Om arbetet

Vi arbetar rikstäckande med anställda i våra 19 RF-SISU distrikt. Samarbetet sker i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser kan vi även stödja andra kommuner och skolor som söker samarbete.

Om ni vill ingå i satsningen gör ni en skriftlig överenskommelse för att påbörja arbetet. Ni får stöd, utbildning och inspiration av RF-SISU distriktet för att nå era mål och skapa samarbete med föreningslivet. Stödet utgår från varje skolas enskilda behov och förutsättningar. Ingår ni i satsningen kan ni marknadsföra er som en kommun eller skola som satsar på rörelse och idrott! 

Mer om utbildningarna hittar ni under För skola respektive För förening. Möjlighet finns att delta på nätverksträffar för att få inspiration och utbyta erfarenheter med andra.

Skolor som har medverkat i satsningen på rörelse har besvarat en utvärderingsenkät om upplevda effekter. Svaren visar att de flesta av skolorna är väldigt nöjda. De ser att arbetet ger ökad rörelse för eleverna, ökad trivsel både bland elever och personal, lugnare klassrum samt piggare och mer koncentrerade elever. Både skolor och föreningar är positiva till samarbete. 

Här hittar ni en rapport över verksamhet och utvärdering av arbetet 2018–2020. 

Ta kontakt

Om ni är en kommun, skola eller förening som vill ingå i satsningen kan ni höra av er till kontaktpersonen i ert RF-SISU distrikt.