Fakta och argument

Utvecklingen visar att många barn och unga inte når upp till rekommendationerna om 60 minuters aktivitet om dagen. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan i denna grupp. Ett samarbete mellan kommun, skola och idrottsföreningar är en möjlig väg för att öka ungdomars välbefinnande. I detta avsnitt får ni fakta och argument som är bra att ha med sig för det arbetet.