Säkerhet

Säkerhet är kunskap om hur vi ska agera i olika krissituationer som kan uppstå och hur de kan förebyggas och undvikas. Det är viktigt att du som volontär känner till saker om säkerheten runt evenemanget för att du ska känna dig trygg, men också för att skapa en trygghet bland besökare, deltagare och dina kollegor.

För att logga in och ta del av materialet behöver du en registreringskod. Du får din registreringskod från den volontäransvarige på ditt evenemang.