Metodik

Denna volontärsutbildning kan du självklart jobba med på egen hand. Då tittar du på filmerna, läser texterna och reflekterar över de frågeställningar som riktar sig till dig som individ. På så vis förbereder du dig på ett bra sätt inför ditt volontärsuppdrag. Men tänk på att du ingår i ett sammanhang och att du behöver ta reda på vad som gäller för rutiner och förutsättningar i just ert evenemang.

Därför rekommenderar vi, om nu inte er evenemangsledning redan uppmanat er, att arbeta med materialet i er volontärsgrupp/-funktion. De svar ni kommer fram till blir då en gemensam utgångspunkt för hur ni ska arbeta med ert evenemang. Det skapar trygghet och en god kvalitet i arbetet för er volontärer – som ju är hjärtat i evenemanget.


En volontärsgrupp – en lärgrupp
Att arbeta tillsammans med detta material innebär ett gemensamt lärande i en så kallad ”lärgrupp”. Denna typ av lärande kan ni få stöd för från SISU Idrottsutbildarna. Ta därför kontakt med ert SISU-distrikt innan ni börjar ert arbete så kan de berätta vilket stöd de har möjlighet att ge och även ge er goda råd om hur ni genomför er lärgrupp på bästa sätt. När ni bestämt er för att arbeta med materialet tillsammans i er volontärsgrupp som en lärgrupp så gör ni så här:


1. Bestäm er först tillsammans för vilka delar av materialet som är viktigast för er att gå igenom och arbeta med.
2. Bestäm er för hur många gånger ni ska ses och vilka delar av materialet ni går igenom vid varje tillfälle.
3. Kontakta SISU Idrottsutbildarna i ert distrikt och anmäl att ni ska ha en lärgrupp kring volontärsmaterialet. Om ni är flera volontärsgrupper som jobbar parallellt så samordnar ni kontakten med SISU så att ni gör en gemensam anmälan. För att ni ska kunna genomföra arbetet som en lärgrupp måste ni
a. Var minst tre i gruppen. En optimal lärgrupp består av 5-8 personer. Är ni fler så delar ni upp er i fler grupper och sammanställer därefter era gemensamma slutsatser.
b. Träffas en gång i minst 45 minuter.
4. Förbered er individuellt inför varje träff genom att titta på filmerna, läsa texterna och fundera på frågeställningarna.
5. Avsätt 45 min-3 timmar per tillfälle beroende på vad som passar er och hur mycket ni ska gå igenom. Vid varje tillfälle ska ni
a. Utse en samtalsledare (lärgruppsledare). Denna roll kan ni turas om att ha.
b. Föra ett samtal kring frågeställningarna så att alla kommer till tals och kan bidra. Ett bra grundrecept för ett gott samtal med stor delaktighet kring varje frågeställning kan vara ”EPA” som står för Enskilda tankar, Parvisa tankar och Allas tankar. Låt då var en och fundera någon minut under tystnad på frågeställningen varefter ni har ett kort utbyte på några minuter två och två, för att avslutningsvis lyfta upp samtalet i hela gruppen.
6. Dokumentera era gemensamma ställningstaganden som svar på gruppfrågorna.
7. Kontakta SISU-distrikten när ni är klara så att er lärgrupp slutrapporteras. (Anmälan och slutrapportering av lärgruppen kan också göras digitalt i IdrottOnlines utbildningsmodul om ni arbetar med den i er förening)

Tidsåtgång

Webbplatsen innehåller 14 delavsnitt med filmer, texter och frågor. Vår uppskattning är att för dig som tar del av innehållet på egen hand tar varje avsnitt omkring 10-15 minuter, inklusive tid för att fundera på reflektionsfrågorna, att gå igenom. Detta innebär med andra ord en uppskattad totaltid på 2-3 timmar.

För er som genomför reflektionsfrågorna i en grupp bedömer vi att varje avsnitt tar omkring 15 minuter att diskutera vilket innebär en totaltid på cirka 3,5h.


Lycka till med ert volontärskap!