Avslutning

Vi vill med denna utbildning förmedla hur viktig du är för den organisation du nu tillhör – för oss och för evenemanget. Du gör skillnad och kan vara en avgörande faktor om ett evenemang anses som lyckat eller inte.

För att logga in och ta del av materialet behöver du en registreringskod. Du får din registreringskod från den volontäransvarige på ditt evenemang.