Volontärsrollen

Ett gott värdskap skapar förutsättningar för att man ska kunna utveckla ett bemötande som är såväl professionellt som personligt i välkomnandet. Du som volontär är en av de viktigaste byggstenarna för att det ska kunna arrangeras idrottsevenemang.

För att logga in och ta del av materialet behöver du en registreringskod. Du får din registreringskod från den volontäransvarige på ditt evenemang.