Välkommen!

Alla idrottsevenemang har ett behov av volontärer och det kan aldrig bli för många som bidrar. Som volontär är du ansiktet utåt och oerhört viktig för hur ett evenemang upplevs – ur alla synvinklar. Som volontär har du med andra ord en nyckelroll i evenemanget och det ska du vara stolt över.

Ett idrottsevenemang kan inte genomföras utan dig!

Med det här materialet vill vi ge dig stöd i ditt volontärskap. Materialet tar upp viktiga perspektiv såsom exempelvis bemötande, säkerhet och förhållningssätt. Tillsammans med din volontärsgrupp kan ni med materialet som utgångspunkt skapa ett det fina idrottsevenemang ni strävar efter. Med volontär menar vi synonyma begrepp som exempelvis funktionär och frivilligarbetare. Med andra ord alla som bidrar till att förverkliga evenemanget.

Ibland är det inte svårare än ett leende och ett hej

Annika Nykvist, projektledare SM-veckan