Följ upp

Det är viktigt att avsätta tid att följa upp och kontinuerligt fortsätta reflektera över dig själv, dina värderingar, förväntningar, krav med koppling till din målbild samt samtala om hur du och din omgivning mår. Genom att du återkommande lyfter och funderar över dessa frågor kommer du bli mer medveten om dig själv och kan hjälpa såväl dig själv som andra att hitta en bra balans i livet och må ännu bättre.

Du kan följa upp dina tankar och funderingar på en mängd olika sätt till exempel genom att:
  • För en loggbok med dina egna tankar och reflektioner
  • Skatta och ”ta tempen på hur du mår”
  • Tacksamhet – notera kontinuerligt tre saker som du är tacksam över
  • Följ upp: Tankar sedan sist! samt ”Med sikte framåt!”
  • Se och våga fråga dina vänner och/eller träningskompisar hur de mår
  • Ta er tid att samtala kring hur ni mår och hur ni kan stödja varandra