Att må dåligt

Ibland kan situationen bli mer utmanade än vi tänkt oss och göra att vi mår sämre och vi får svårt att komma vidare. I de stunderna kan det vara svårt att förstå sig på vad som händer, hur du känner dig och att sätta ord på det. Här nedan får du möta ett par ungdomar som själva mått psykiskt dåligt, där du får ta del av deras upplevelser och erfarenheter. Du kommer även att få en kortare beskrivning kring vad psykisk ohälsa innebär och hur de kan ge sig uttryck samt ett antal frågor som kan kanske hjälpa till att förstå hur du mår och guida dig till att söka stöd vid behov.

Ungdomar som berättar om erfarenheter kring att må dåligt

Nedan får du möta Lina, Manne, Anna, Johanna och Nassur som på ett öppet sätt beskriver bakgrunden, sina upplevelser och erfarenheter kring att må psykiskt dåligt. Du kommer att möta dessa ungdomar ännu en gång där de kommer att beskriva hur de tagit tag i sina problem och kommit vidare.

Hur mår jag egentligen?

Som du förstår utifrån Lina, Manne, Anna, Johanna och Nassurs berättelser finns det en mängd orsaker till och symtom på att man mår psykiskt dåligt. Fortsätt reflektera kring hur du själv mår på sidan som beskriver symptom psykisk ohälsa.