Stöd att få

Elevhälsan

Du kan få stöd och hjälp hos elevhälsan på den skola du går. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. På skolverkets webbplats kan du läsa mer om elevhälsans uppgift.

BRIS

BRIS erbjuder stöd till barn under 18 år via chatt, mejl, telefon och gruppstöd. BRIS mobiliserar aktörer i samhället, alltifrån medlemmar till kommuner och andra organisationer. BRIS gör också barns röster hörda och påverkar beslutsfattare för att på så sätt stärka barnets rättigheter långsiktigt. Här kan du läsa mer om BRIS.

Idrottspsykologisk rådgivare

Aktiv eller förälder

Om du som aktiv eller förälder vill kontakta en idrottspsykologisk rådgivare, rekommenderar vi ett besök på webbplatsen Idrottspsykologi-prestation och hälsa.

Här hittar du kontaktuppgifter till idrottspsykologiska rådgivare och annan bra information.

Tränare och lärare

Tränare och lärare som önskar kontakt med idrottspsykologisk rådgivare är välkomna att kontakta Liselotte Ohlson på Riksidrottsförbundet. Du når Liselotte enklast genom att mejla, liselotte.ohlson@rf.se

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om att anlita en idrottspsykologisk rådgivare.

Riddargatan 1 - Mottagningen för Elitidrott och Hälsa

Mottagningen för Elitidrott och Hälsa är inriktad på att tidigt upptäcka, bedöma och behandla psykisk ohälsa hos elitidrottare samt elittränare/ledare. Huvudsyftet är att göra elitidrotten mer hållbar samt förebygga en mer långvarig problematik.
Här hittar du webbplatsen för Mottagningen för Elitidrott och hälsa.

Litteraturtips

I boken Bättre prestation & hälsa med KBT hittar du fakta, inspiration och fallbeskrivningar. Alla som har intresse för hur tankar, känslor och beteenden påverkar hälsa och prestationen har glädje av att läsa den här boken. Du kan läsa mer om boken på sisuidrottsbocker.se

1177 Vårdguiden

Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Vårdguiden erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. Vårdguiden finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt och gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

1177 Vårdguidens webbplats hittar du här

Telefonnummer till Vårdguiden är 1177.

Ungdomsmottagningen

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Mind

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa,  där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Mind driver både Föräldratelefonen, Självmordslinjen och Äldretelefonen. Här hittar du Minds webbplats.

Självmordsguide

Det är inte ovanligt att tänka på självmord. Många tänker på självmord någon gång under livet. Om du själv eller någon i din närhet har tankar på självmord kan det vara bra att prata med någon. På Självmordsguiden hittar du tips på vem du kan kontakta om du har självmordstankar.

HOPP

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation för den som varit utsatt för sexuella övergrepp och deras närstående. HOPP är även till för den som kommer i kontakt med sexuella övergrepp i sitt arbete. HOPP stödjer också föräldrar som misstänker att deras barn är utsatta för sexuella övergrepp. Här hittar du HOPP:s webbplats.

Spelinstitutet

Spelinstitutet är till för spelare och anhöriga. Hit kan du vända dig om du upplever att ditt spelande tar för stor del av ditt liv. Spelinstitutet har över tjugo års erfarenhet av spelberoende. Här hittar du Spelinstitutets webbplats slutaspela.nu

Stödlinjen

Första hjälpen för spelproblem. Stödlinjen är en nationell stödinsats för personer som spelar om pengar och deras anhöriga. Den som kontaktar Stödlinjen via telefon, chatt eller webbformulär är helt anonym. Deras främsta uppgift är att ge råd och stöd till personer med spelproblem och deras anhöriga. Här hittar du Stödlinjens webbplats.

Svenska Ångestsyndromsällskapet

Svenska Ångestsyndromsällskapet är en ideell förening som verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. De sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå. Här hittar du Svenska Ångestsyndromsällskapet webbplats.

Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser som dysmorfofobi (upplevd fulhet), samlarsyndrom (hoarding), trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), dermatillomani (skin picking) och Tourettes syndrom. Förbundet arbetar också för att stödja de anhöriga till dessa personer, eftersom de ofta på olika sätt dras in i sjukdomen. Här hittar du Svenska OCD-förbundet webbplats.