Stöd att få

Idrottspsykologisk rådgivare

Aktiv eller förälder

Om du som aktiv eller förälder vill kontakta en idrottspsykologisk rådgivare, rekommenderar vi ett besök på webbplatsen Idrottspsykologi-prestation och hälsa.

Här hittar du kontaktuppgifter till idrottspsykologiska rådgivare och annan bra information.

Tränare och lärare

Tränare och lärare som önskar kontakt med idrottspsykologisk rådgivare är välkomna att kontakta Liselotte Ohlson på Riksidrottsförbundet. Du når Liselotte enklast genom att mejla, liselotte.ohlson@rf.se

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om att anlita en idrottspsykologisk rådgivare.

Mottagningar för elitidrott och hälsa i Stockholm och Malmö

Mottagningar för elitidrott och hälsa är inriktade på att tidigt upptäcka, bedöma och behandla psykisk ohälsa hos elitidrottare samt elittränare/ledare. Huvudsyftet är att göra elitidrotten mer hållbar samt förebygga en mer långvarig problematik.
Här hittar du webbplatsen för Mottagningen för elitidrott och hälsa i Stockholm

Här hittar du webbplatsen för Mottagning för elitidrott och hälsa i Malmö

Litteraturtips

I boken Bättre prestation & hälsa med KBT hittar du fakta, inspiration och fallbeskrivningar. Alla som har intresse för hur tankar, känslor och beteenden påverkar hälsa och prestationen har glädje av att läsa den här boken. Du kan läsa mer om boken på sisuforlag.se