Så här använder du webbplatsen

Du navigerar själv på #ViLyfter och tar del av de delar som du upplever känns viktiga och relevanta för dig. Du gör det när du vill och i vilken omfattning du vill. #ViLyfter kommer att kompletteras kontinuerligt och du kan komma tillbaka hit hur många gånger du vill.

#ViLyfter innehåller tre huvuddelar

Känn dig själv!

Här reflekterar du kring dig själv som människa, vilka värderingar, krav och förväntningar som du har på dig själv, vilka tolkningar som du gör och hur det ger sig uttryck i vardagen.

Skapa handlingskraft!

Här får du möta och ta del av ett antal ungdomar och deras erfarenheter och upplevelser kring att må psykiskt dåligt. Du får även möjlighet att reflektera över hur du själv och andra i din närhet mår och utifrån detta fundera och skapa en plan för vad du kan göra.

Följ upp!

Här får du tips på hur du tillsammans med någon vuxen kan följa upp dig själv och din omgivning samt se hur du få vidare stöd.

Glöm inte att du är aldrig ensam – det finns många i din närhet som finns här för att lyssna och hjälp när du behöver. Det är viktigt att du vågar prata om dessa frågor för att hjälpa dig själv och andra.