Min personliga handlingsplan

Att vi ibland fastnar i tillvaron upplever nog de flesta. När vi fastnar, oavsett vad det handlar om och vad det gäller, kan det vara till hjälp att arbeta med målsättningsarbete. Något som de flesta idrottare känner till. Metoden kan även användas för generella utmaningar i tillvaron. Det kan hjälpa till att få nya perspektiv på situationen och ge ny energi till att förändra det som inte känns bra.

Hur kommer du loss och skapar din handlingsplan?

Ett första viktigt steg kan vara att stanna upp och försöka beskriva för dig själv vad det är som inte känns bra. Är det svårt att göra själv kan det kännas lättare att göra det tillsammans med någon annan, som även kan finnas med och stödja dig vidare. Nedan finner du förslag på hur du kan skapa din egen handlingsplan.

Problemhantering:
 1. Identifiera problemet
  Vad är mitt problem?  Beskriv problemet så klart som möjligt.
 2. Definiera målet
  Vad vill jag åstadkomma eller förändra?  Beskriv målet så klart som möjligt.
 3. Brainstorming
  Försök hitta så många olika lösningar som möjligt. Sortera inte, utan bara skriv ner alla lösningar som kommer upp.
 4. För- och nackdelar med varje förslag. Vad kan resultatet bli? Ta upp de viktigaste för- och nackdelarna
 5. Beslut om genomförande
  Hur ska jag genomföra detta? Vilka resurser behövs? Vilka svårigheter måste klaras av? Behövs övning?
 6. Utvärdering
  Vad fungerade och vad fungerade inte? Vad kan göra att lösningen fungerar bättre nästa gång? Ge dig själv erkännande för alla ansträngningar och försök.

Ungdomar berättar

Här kan du se och höra de fem ungdomarna berätta hur de tog tag i problemet och gick vidare.