Hur mår du?

Elitidrottare är osårbara eller?

Ingen är glad hela tiden. Det hör till livet att vara nedstämd eller orolig ibland. Tankar om att något är fel under en längre tid kan var jobbigt. Ibland vet du kanske precis varför du är ledsen, orolig eller stressad. Andra gånger känner du så och du vet inte varför. Att vara elitidrottare ställer höga krav. Stora förväntningar på resultat, förhoppningar om idrottslig utveckling, skador och sjukdomar kan ge negativa effekter på hur vi mår. Oftast hanterar vi de situationerna själva eller med hjälp av vår omgivning. Du har då god balans i din idrottsliga tillvaro.

Vad är viktigt för dig?

Vad har du för värderingar? Vad är rätt och fel för dig? Vilka sanningar lever du efter? Hur många av dessa sanningar är medvetna och hur många sanningar är helt omedvetna och går på ren autopilot? Hur många av dessa värderingar och sanningar styr du över själv?

Vad är din målbild med din träning? En målbild är en beskrivning av vad du vill uppnå och strävar efter i ditt idrottsutövande men även i livet i stort. Vad driver dig mot denna målbild? Gör du medvetna val som gynnar din väg mot denna målbild? Känner du själv att du är den som styr och kan påverka dina val?

Du har säkert svar på de flesta frågorna om du får en stund att tänka efter. Men var kommer dina svar ifrån? Kan det vara så att dina svar kommer från dina föräldrar, syskon, vänner, din partner, tränare, lärare eller träningskompisar?

Genom att ställa den här typen av frågor till dig själv blir du mer medveten och lär känna dig själv bättre. Använd dig gärna av dessa frågor kontinuerligt och ta dig tid att hjälpa dig själv identifiera och forma dina egna svar.

Förväntningar och krav

I ditt idrottsutövande finns det med all sannolikhet såväl förväntningar och krav som är både uttalade och outtalade. Förväntningar och krav från dig själv men även från andra som behöver balanseras för att skapa en positiv utveckling och stimulans. Hjälp dig själv att identifiera dessa förväntningar och krav och fundera på om de kommer från dig själv eller från någon annan. Vem ställer dessa förväntningar och krav? Är det rimliga och realistiska? Är det förväntningar och krav som stimulerar och motiverar dig eller hämmar och stressar de dig?

Ungdomar som berättar om erfarenheter kring att må dåligt

Här kan du se och höra fem ungdomar berätta om sina erfarenheter av att må dåligt

Det finns kanske en mytbild att de (elitidrottare) är osårbara mentalt, robusta och starka, på samma sätt som deras fysik. Men de är människor av kött och blod i en värld med väldigt höga krav.
Göran Kenttä