För dig som handledare

Här kan du ladda ner handledarmatierialet (pdf)

Du som hanledare är viktig

På grund av drömmen om att lyckas inom sin idrott eller på andra arenor känner många ungdomar press och stress, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. På en del idrottsgymnasier eller andra högpresterande miljöer förekommer dessutom kränkningar, inkilningar och nollningar som bland annat uppmärksammandes i Skolinspektionens rapport redan 2014. Detta är givetvis inte acceptabelt och behöver förhindras och förebyggas ett sätt är bland annat att göra det synligt och avsätta tid att prata om det.

Du som handledare är viktig för att skapa trygghet, öppenhet och kontinuitet i att samtala kring dessa viktiga frågor. Din lyhördhet och sätt att fånga dina aktivas förtroende lägger grunden till tillit och öppenhet som är A och O för att skapa ett bra samtalsklimat.

Så här använder du handledarmaterialet

Använd det här materialet utifrån dina och dina ungdomars förutsättningar och på det sätt som känns givande, roligt och inspirerande för just er. Du kan till exempel använda handledningen under en timme eller två som uppföljning till föreställningen ”Upp, upp vi lyfter”, när dina aktiva tagit del av webbplatsen eller under en längre period som en återkommande och naturlig del i er skol- och träningsvardag.

Handledarmaterialet är uppbyggd i tre avsnitt: Första avsnittet ger dig stöd och tips på hur du som handledare kan påbörja och starta upp samtal kring dessa frågor. Det andra avsnittet ger dig stöd att samtala kring själva föreställningen och/eller när de aktiva tagit del av själva utbildningswebben #ViLyfter. Det sista avsnittet ger dig tips på hur de fortsätter att följa upp och hålla samtalen levande.

Om satsningen

Webbplatsen är en del av Riksidrottsförbundets utbildningsinsatser för elitsatsande idrottsungdomar, samt deras tränare och lärare, i syfte till att lyfta psykisk hälsa och ohälsa. Materialet skall väcka reflektioner och tankar – men framförallt ge trygghet och möjlighet att prata om dessa viktiga frågor.

Utbildningspaket består av den här utbildningswebben riktat till,  ett tryckt handledarmaterial och teaterföreställning med namnet ”Upp Upp – VI LYFTER”.