Att se och hjälpa

Vi hoppas att du med hjälp av det du tagit del av på webben blivit mer medveten om vad psykisk ohälsa innebär och hur det kan ge sig uttryck. Vår förhoppning är dessutom att genom ökad kunskap och förståelse skapa ett mer öppet och förtroendefullt klimat där det blir naturligt att våga visa och samtala om psykisk ohälsa. På så sätt kan vi se och hjälpa varandra på ett bättre sätt.

Försök att se dig om i din omgivning utifrån ett helikopterperspektiv, finns det någon av dina vänner och/eller träningskompisar som mår dåligt? Vad tror du i så fall att orsaken kan vara? Hur ger det sig uttryck? Fundera på hur du skulle kunna stödja och hjälpa din vän och/eller träningskompis på bästa sätt?

Att fundera vidare på:
  • Hur kan vi gemensamt skapa en idrottsmiljö där vi tillsammans bidrar till ett välbefinnande?
  • Hur hjälps vi åt att se varandra och våga fråga?
  • Vad kan var och en göra för att bidra till detta?
  • Var kan vi få stöd och hjälp om vi behöver?