Svullna ben

Det är viktigt att hästens ben visiteras dagligen för att hålla koll på att den belastar alla fyra lika mycket, att inget ben är varmt och svullet eller att det finns några sår.

Om flera ben är svullna kan man misstänka att hästen har en infektion i kroppen – är bara ett ben svullet kan det bero på flera olika saker. Finns det även en ökad värme i benet är det ofta tecken på inflammation. Vad som orsakar symtomen kan vara svårare att reda ut.

Mugg och rasp

Det tydligaste tecknet på att hästen fått mugg är de eksemliknande såren i karlederna. Andra symtom kan vara svullnad, värme och ibland även ömhet från hov/karled upp till kotleden. Möjliga orsaker kan vara småsår i huden som infekterats av bakterier, någon annan infektion, foderbyte eller allergi. Det är viktigt med god boxhygien för att hästen inte ska få mugg, och att hålla karleden ren från smuts – huden i karleden är tunn och området därför extra känsligt.

Lymfangit

Lymfangit är en inflammation i benens lymfkärl som ger en kraftig svullnad av benet. Lymfangit orsakas för det mesta av sår på det drabbade benet, även mugg som inte vill ge med sig kan leda till lymfangit.

Gallor

Gallor, eller en galla, kallas det när en led eller senskida fylls med mer vätska än vad som är normalt. Gallorna visar sig som ”bubbliga” svullnader på hästens ben, oftast i hästens kotleder. Normalt behöver gallorna inte betyda någonting alls för hästens välbefinnande, men det kan vara tecken på överansträngning eller att hästen reagerat på något i fodret. Var uppmärksam. Gallor blir ofta mindre när hästen varit i rörelse. Det är vanligare med gallor på hästar som är äldre eller som har tränats och tävlats mycket. 

Kyla och värme

Kyl först, vänta, värm sedan är grundregeln. Kyla får blodkärlen att dra ihop sig. Med det i minnet är det lättare att förstå att ju närmare skadetillfället du kan kyla, desto bättre. Har det gått flera timmar sedan olyckan får du sannolikt inte lika bra effekt. Kallt, rinnande vatten går bra att använda. Värme får omvänt blodkärlen i kroppen att vidga sig. Genom att värma blir det en bättre borttransport av såväl överflödig vätska som ökad genomströmning av blod och lymfvätska till den skadade delen. Om du värmer direkt i samband med till exempel en olycka, ett hårdare arbete eller en misstänkt överbelastning, kan resultatet bli det motsatta – att du förvärrar blödningen. För att uppnå effekten av värme kan ett stallbandage räcka. Bandaget motverkar även att benet blir svullet.