Foderrelaterat

Hästen kan drabbas av problem, i mag-tarmkanalen. De är ofta foderrelaterade.

Förebygg mag-tarmproblem:

  • Låt grovfoder av hög kvalitet vara viktigast i foderstaten.
  • Se till att hästen har tillgång till och dricker ordentligt med friskt vatten. Vätskebrist kan annars bidra till kolik.
  • Fodra flera gånger om dagen. Minst tre gånger rekommenderas.
  • Begränsa kraftfodergivorna och dela upp dem.
  • Var noga med fodrets hygieniska kvalitet. Släng allt foder som är mögligt. Tänk på att en ”matförgiftad” häst inte kan kräkas eller rapa.
  • Planera för foderbyten och gör dem över en tvåveckorsperiod.

Kolik

Kolik är ett samlingsnamn på magsmärta hos hästen, och då främst i tarmarna. Magsår och parasitproblem kan också ge koliksymptom. Kolik kan vara allt från lindrig till livshotande. Misstänker du kolik är det viktigt att du snabbt tar kontakt med veterinär. Ta hästens aktuella puls och mät andningsfrekvensen, det kan hjälpa veterinären att bedöma fallet.

Symtomen på kolik kan variera från nedsatt foderlust till ett okontrollerat rullande. Andra symtom kan vara att hästen tittar åt flankerna, börjar svettas okontrollerat, får diarré eller ingen avföring alls. Att hästen får kolik kan bero på dåligt foder eller brister i utfodringsrutinerna. Om din häst har kolik, ta bort allt foder, ha mycket strö i boxen så att den kan rulla sig. Visar den lindriga symtom kan veterinären ge rådet att gå ut och leda hästen så att tarmaktiviteten kommer igång. Det är mycket viktigt att en häst med kolik inte lämnas utan uppsikt och att ha kontakt med veterinär. Försämras tillståndet måste hästen komma till klinik.

Ett av de största framstegen de senaste decennierna vad gäller veterinärers möjligheter att rädda svårt sjuka hästar handlar om bukoperationer vid kolik. På några årtionden har prognosen vid buköppningar förbättrats väsentligt. Om hästen drabbas av svår kolik har studier visat att det är viktigt att inte fördröja resan till klinik. En buköppning kräver dock lång konvalescens, och som med alla åkommor är det bättre att försöka förebygga kolik.

Foderstrupsförstoppning

En häst som i samband med utfodring visar stark irritation och allmän oro, har foderblandat näsflöde, slår med huvudet och spärrar upp käkarna har sannolikt drabbats av foderstrupsförstoppning. Det har helt enkelt blivit en foderpropp i foderstrupen. Det kan hjälpa att massera strupen kraftigt för att lösa upp det foder som fastnat, men ring veterinär direkt för att få vägledning och snabb hjälp. En vanlig orsak till foderstrupsförstoppning är vätskebrist så se till att hästen får tillgång till mycket och smakligt vatten för att förebygga.

Magsår

Hästar kan drabbas av magsår. Exempel på symptom är dålig aptit, humörsvängningar, nedsatt prestation, svårt att hålla hull, och viktförlust. För att säkert fastställa magsår behöver hästen undersökas med fiberoptik. Medicinering finns, men risken för magsår har i studier också kopplats till skötselfaktorer inklusive de förebyggande åtgärder som listas ovan.