Hållbart byggd

När man pratar om hästar med god exteriör utgår man från en idealbild, men den perfekta hästen finns inte. Det handlar snarare om att göra en avvägning mellan goda och mindre goda egenskaper där helheten är viktigast. Även hästens benställning är av betydelse för hållbarheten.

Det går att konstatera att prestation och exteriör har ett nära samband. Även om det finns undantag har de flesta tävlingshästar i toppklass en god exteriör. Om exempelvis halsen är lågt ansatt så kommer hästen troligen att vara tyngre i handen. Korta, branta kotor kan påverka både hästens gång och hållbarhet eftersom en brant kota får sämre stötupptagande förmåga. ”Fel” vinklar i bakdelen gör det svårare för hästen både att häva sig över ett hinder och att samla sig.

Korrekta vinklar

Det finns flera forskningsstudier som pekar på att hästar med korrekt exteriör har längre livslängd och även bättre tävlingsresultat. Korrekta vinklar och dimensioner i benställningen är framför allt viktiga för hästens hållbarhet. Snedheter ökar risken för felaktig belastning på benen och med det risken för skador. Det finns exempel på hästar vars exteriör inte stämt med den idealiska mallen vilka ändå nått världstoppen. Men de räknas som undantag och har under vägen dit ofta varit en större utmaning för ryttaren