Inkluderande ledarskap för att möta personer med NPF är ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Utbildning för lärgruppsledare är en utbildning till stöd för dig som med folkbildningens metodik ska vara lärgruppsledare i föreningen. I lärgruppen kan ni lära er saker som inte har med själva träningen att göra, men som ändå är viktig för individen, laget eller föreningen.

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning är ett utbildningsmaterial i syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning.

Möt idrottare med NPF

Utbildning för lärgruppsledare

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning