Grundläggande strategier

Precis som vi kan träna upp vår fysiska förmåga kan vi träna på och reflektera kring hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och samspelar under träning och tävling. Detta kapitel hanterar acceptans och att sätta mål.