Start

Hitta rätt handlar om att utveckla förmågan att orientera säkert och effektivt. Du ska lära dig hur du kan ta dig från en plats till en annan på kortast möjliga tid och dina hjälpmedel är kartan och kompassen.

Block - Fin Skog.jpg

Som orienterare vill man känna flyt. Med flyt menar vi det ”tillstånd” som inträffar när orienteringen bara flyter på. Alla beslut sker vältajmat och utförs korrekt. För att kunna uppnå flyt krävs goda grundförmågor och väl inövade verktyg som används där de passar bäst. Flyt handlar om att till stor del ha automatiserat sin orienteringsteknik så att den bara flyter på, nästan av sig självt, utan att göra misstag.  

Figur - Bild 24.jpg

För att bli bra på orienteringen finns ett antal grunder och metoder som är viktiga för att klara av att hitta rätt – orientera – på ett optimalt sätt. För att göra det överskådligt har vi skapat följande tre områden till att beskriva de orienteringstekniska färdigheterna:

  • Grundfärdigheter – de grundläggande färdigheter du behöver för att kunna orientera samt för att utveckla mer avancerade metoder och verktyg effektivt för att optimera genomförandet.
  • Verktyg – smarta metoder som gör din orientering säkrare, snabbare och effektivare.
  • Genomförande – hur du använder dina färdigheter (grunder och verktyg) samt taktik och strategier som hjälper dig att genomföra banan på ett optimalt sätt.

Under respektive område återfinns de olika färdigheter som krävs för att hitta rätt. För varje färdighet finns en färgskala som visar vad som krävs för att klara av en specifik svårighetsgrad. Färgskalan följer samma skala som våra svårighetsgrader, det vill säga från grön till svart. Läs mer om svårighetsgrader här.

En orienterare är aldrig fullärd, vare sig det gäller metoder och strategier eller de grundläggande färdigheterna. En vanlig uppfattning är att om du kan grunderna så kan du grunderna, och det är bara ditt genomförande du kan slipa på för att utvecklas. Det är en missuppfattning. Kraven på dina grundfärdigheter ökar hela tiden med nivån du tävlar på. En löpare på svart nivå behöver en bättre förståelse för grunderna än en löpare på vit nivå. Därför vill vi betona vikten av att fortsätta träna på och utveckla alla delar i din orienteringsteknik.

Inbäddat i Hitta rätt finner du en del kartexempel som är till för att ge kunskap och inspiration. Vidare finner du tips på andra källor som du kan använda för att lära dig mer och i avsnittet Att träna orienteringsteknik får du allmänna tips på vägen för hur du kan arbeta för att utveckla din orienteringsförmåga.

Orienteringsförmågan byggs upp av grunder, verktyg och genomförande

Figur - Bild 1.jpg

Den vänstra bilden visar hur en individ som fortsätter att utveckla grunderna skapar möjlighet till att bygga upp en mer komplett orienteringsförmåga. Genom att utveckla grunderna skapas större möjlighet att bredda användandet av verktyg och förmågan att optimera genomförandet. I motsats så kommer en individ som inte fortsätter utveckla grunderna inte att nå samma förmåga inom verktyg och genomförande (högra bilden).