Välkommen!

I kursen Truppgymnastik redskap B introduceras du till skruvar, dubbla volter, whipback och förberedelser för dubbla volter över bordet. Du får även verktyg för att lära ut kombinationer av övningar från både A- och B-kursen.

Innan kurstillfället ska du på egen hand göra självstudierna. De och materialet får du tillgång till när du anmält dig till en kurs och loggat in på webbplatsen. Vid frågor kontakta Gymnastikförbundet genom arrangerande regionskontor.