Välkommen!

I Truppgymnastik fristående C får du fördjupa din kunskap inom friståendets alla delar. Kursen innehåller konkreta tips och förövningar för avancerade svårighetsmoment och för hur du kan planera friståendekoreografin taktiskt runt svårighetsmomenten. Du får förslag på hur du kan jobba vidare med koreografi och hur du kan förfina utförandet. Kursen ger dig också förutsättningar att skapa olika rörelseskolningsprogram och verktyg för att arbeta med målsättningar. Den beskriver även hur du kan planera terminen. Kursen ökar din kunskap för att kunna bedriva smart och säker träning, din förståelse för fysisk preparation och dina möjligheter att fortsätta utveckla ditt ledarskap.

Innan kurstillfället ska du på egen hand göra självstudierna. De och materialet får du tillgång till när du anmält dig till en kurs och loggat in på webbplatsen. Vid frågor kontakta Gymnastikförbundet genom arrangerande regionskontor.