Om produktionen

Arbetet med att ta fram detta kursmaterial hade inte varit möjligt utan hjälp från alla duktiga individer som varit en del av projektet. Tack till alla er som medverkat som demogymnaster, arrangörer, korrekturläsare, projekt- eller produktionsledare eller som i någon annan roll bidragit till denna webbplats.

Ett särskilt tack till:

Huvudförfattarna: Birgitta Green, Gun Ståhl, Inger Johansson, Sussan Eriksson, Anja Näslund. Medförfattare: Susanne Meckbach
Avsnittsförfattare: Erik Isberg, Malin Roth, Gisela Teltscher, Pia Enström
Filmare och redigerare: Daniel Stenholm
Illustratör: Helena Stern
Fotograferna: Daniel Stenholm och Jessica Green.

forfattare.jpg

Huvudförfattarna Birgitta, Sussan, Gun och Inger.

SISU Förlag och Gymnastikförbundet i samverkan

De kursmaterial som tas fram syftar till att utveckla ledarna inom Svensk Gymnastik. Materialen tas fram i samarbete mellan SISU Förlag och Gymnastikförbundet.

Du kan läsa mer om Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet på gymnastik.se

För dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande - läs mer på sisuforlag.se

© SISU Förlag och Svenska Gymnastikförbundet

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och Svenska Gymnastikförbundet. Du har rätt att ladda ned och skriva ut PDF-material för icke kommersiellt bruk.