Om produktionen

Att arbeta med Grönt Kort har varit en fantastiskt rolig och spännande resa. Att kunna genomföra ett sådant här projekt hade inte varit möjligt utan skickliga och engagerade medarbetare, suveräna modeller, Ombergs Golf, Täby GK och suveräna samarbetspartners!

SISU Idrottsböcker vill därför rikta ett stort tack till:

  • SGF projektledare Daniel Rosendahl samt SGF marknad och kommunikation.
  • Modellerna: Johanna, Johan och Patrik.
  • Ombergs Golf och Täby GK för en fantastisk uppbackning under inspelningsdagarna och en härlig miljö.
  • MPEG produktion för film och redigering.
  • John Hellström för foto.
  • NetRelations för systemutveckling.
  • Masters of the Universe för formgivning.

SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet i samverkan

Genom Svenska Golfförbundet och SISU Idrottsböckers samarbete utvecklas nya, värdefulla och intressanta utbildningsmaterial för dig som golfledare och spelare.

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade i golfen och andra idrotter i Sverige. Det är självklart för oss att göra den tillgänglig för dig som är intresserad.

SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med Golfförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter – att vara en kanal för tränare, idrottsutövare, forskare med flera som vill nå ut till och entusiasmera fler människor. Böcker och material som vi tar fram i samverkan bidrar till att utveckla golfen. I SISU Idrottsböcker ingår också Idrottens bokklubb – för dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande.

Läs mer på din idrottsbokhandel på nätet - www.sisuforlag.se