Grönt Kort steg för steg

Under Grönt Kort-utbildningen kommer du att träna på golfens olika slag och lära dig om golfvett, golfregler och utrustning, samt även viktiga golftermer. Dessutom kommer du att göra en eller flera banvandringar och träna ute på banan med en fadder.

Första steget

Du kontaktar förslagsvis en närliggande klubb och anmäler ditt intresse att börja spela golf. De föreslår en lämplig kurs/upplägg för dig på din väg mot Grönt Kort.

Det nya utbildningsmaterialet, en bok och denna webbplats, ger dig möjlighet till självstudier. Du kan sitta hemma och lära dig regler, golfvett och annat matnyttigt.

Inloggning till webbplatsen följer med boken.

För att en klubb/association ska få använda varumärket Grönt Kort krävs att de ska uppfylla ett antal riktlinjer.

Under utbildningen

Golfens olika slag

Under utbildningen kommer du att få lära dig grunderna för golfens olika slag. Fokus läggs även på uppvärmning och golf specifika övningar för att din kropp ska hålla sig hel och för att du ska få ut så mycket som möjligt av din golfsving.

Golfvett – säkrare och roligare golf

Golfvett handlar om hänsyn, banvård, speltempo samt etik och moral. Under utbildningen kommer du att lära dig att vara rädd om din egen, andra personers och banpersonalens säkerhet. Du kommer att lära dig rutiner som ger kortare rondtider och hur du och dina golfkompisar kan spela mer effektivt. Och du kommer att lära dig vilka krav som ställs på dig i din roll som banvårdare och hur du ska reparera de skador som spelet orsakar banan.

Spelets regler

Inom idrotten är det spelreglerna som definierar spelet. Spelar du inte efter spelreglerna, spelar du förmodligen inte golf. Roligast blir det när du kan spelreglerna och märker att dina regelkunskaper hjälper dig till ett bättre resultat, som till exempel om du hamnar i trubbel och spelreglerna säger att du får lättnad utan att plikta ett slag.

Utrustning, banvandring och övningsspel

Du kommer att få bekanta dig med en del golftermer, till exempel chip, wedge, drive och puttning. Dessutom får du lära dig om utrustningen och göra minst en banvandring som visar hur du praktiskt kan tillämpa golfvett och de golfregler som tas upp. Du kommer att övningsspela minst två gånger med en av golfklubben utsedd fadder som har goda kunskaper om säkerhet, speltempo, hänsyn och banvård.

Efter utbildningen

När du klarat och fått Grönt Kort fortsätter din träning och ditt spel ute på banan. Många golfare upplever det som positivt att börja spela en kortare bana för att senare, när de blivit allt säkrare, flytta bakåt till ordinarie utslagsplatser. Din klubb guidar dig vidare var du bör spela och träna ifrån.

1. Spel och träning från grönvit utslagsplats

Grönvit utslagsplats ligger mitt emellan 150-metersmarkeringen och röd utslagsplats (tee). Vissa klubbar har ett så kallat hektometerersystem i stället för teefärger. I tabellen i boken Grönt Kort kan du se hur du räknar poäng när du spelar från grönvit utslagsplats. När du känner dig säker runt 18 poäng över nio hål från den här platsen går du vidare till nästa steg.

2. Du kan nu välja vilken ordinarie utslagsplats du vill spela

Några väljer röd utslagsplats, medan andra väljer gul utslagsplats. Du har 54 i handicap vilket innebär ett visst antal slag i så kallad spelhandicap. Hur många slag avgörs av slopetabellen. Det här hjälper din klubb dig med!

3. Handicapgräns

Många klubbar har en handicapgräns på 36, vilket tidigare kallades för officiell handicap. Det finns också flera klubbar som välkomnar golfspelare som har en högre handicap än 36. Ta reda på vad som gäller för den klubb du vill besöka för gästspel.